SERVEERKUNDE
   

We kunnen het serveren 'bediening' omschrijven als het geheel van werkzaamheden, door de bediening uitgevoerd ten dienste van de gasten. Service is trachten de gast het gevoel te geven dat hij/zij, niettegenstaande er ook andere gasten aanwezig zijn, de enige en voornaamste is. Gastheerschap is
  - een hartelijk ontvangst
  - aangename bediening aan tafel
  - een vriendelijke houding
  - beheersing van zaaltechnieken -flamberen-versnijden-enz.-
  - kennis van voeding en dranken.

Deze service kan tot een minimum herleid worden of daarentegen getuigen van een werkelijke kunst. Dit vak staat, onterecht, minder goed aangeschreven als de kok met zijn keukenbrigade.


Tafel dekken
BEDIENING
TAFELDEKKEN
DRANKEN
WIJNEN
ETIQUETTE
VAKTERMEN
BANKETTEN
MENULEER
COCKTAILS
BRIEFING
FEEDBACK
TEST UW KENNIS
ZAALTECHNIEKEN
*VERSNIJDINGEN
*FILEREN
*BEREIDINGEN
*FLAMBEREN

Deze website bevat vragen en antwoorden die tijdens de lessen serveerkunde en drankenkennis aanbod komen.

Ik ben begonnen met het ontwerpen van deze site om dat er soms cursisten om de een of andere reden afwezig zijn op het moment dat deze vragen worden besproken tijdens de lessen. Door deze website hebben zij de mogelijkheid om hun gemiste lesstof op eigen tempo en tijd in te halen.

Deze site richt zich dan ook vooral naar cursisten die een opleiding volgen in de horeca. Echter, ook hobbykelners of enthousiaste amateurs zullen hier veel uit kunnen halen.

Personen die op zoek zijn naar vragen over de keuken, kan ik de website ' Keukenweetjes ' van mijn broer aanbevelen.

Nicolay Hugo. Home   
 Foto's
  
 Contact
 LinksLaatst gewijzigd
23 maart 2024
 Een onberispelijke dienst verontschuldigt de gebreken van de keuken niet   maar een slechte dienst vernietigt het gelukkig effect van een goede keuken.

  5de druk
ISBN: 978-94-92470-430

ga naar 49
pagina 48
> > >