SERVEERKUNDE
SERVEERKUNDE.
   

'GASTHEERSCHAP'
We kunnen het serveren 'bediening' omschrijven als het geheel van werkzaamheden, door de bediening uitgevoerd ten dienste van de gasten. Service is trachten de gast het gevoel te geven dat hij/zij, niettegenstaande er ook andere gasten aanwezig zijn, de enige en voornaamste is. Gastheerschap is
  - een hartelijk ontvangst
  - aangename bediening aan tafel
  - een vriendelijke houding
  - beheersing van zaaltechnieken -flamberen-versnijden-enz.-
  - kennis van voeding en dranken.

Deze service kan tot een minimum herleid worden of daarentegen getuigen van een werkelijke kunst. Dit vak staat, onterecht, minder goed aangeschreven als de kok met zijn keukenbrigade.


Deze website bevat vragen en antwoorden die tijdens de lessen serveerkunde en drankenkennis aanbod komen.

Ik ben begonnen met het ontwerpen van deze site om dat er soms cursisten om de een of andere reden afwezig zijn op het moment dat deze vragen worden besproken tijdens de lessen. Door deze website hebben zij de mogelijkheid om hun gemiste lesstof op eigen tempo en tijd in te halen.
Deze site richt zich dan ook vooral naar cursisten die een opleiding volgen in de horeca. Echter, ook hobbykelners of enthousiaste amateurs zullen hier veel uit kunnen halen.

Hugo NicolayHOME
CONTACT


 Een onberispelijke dienst verontschuldigt de gebreken van de keuken niet -  maar een slechte dienst vernietigt het gelukkig effect van een goede keuken.

Wat is gastheerschap?

De taak van een goede gastheer/vrouw is om ervoor te zorgen dat gasten zich welkom, comfortabel en gewaardeerd voelen tijdens hun verblijf of bezoek. Dit omvat verschillende aspecten, afhankelijk van de context, maar over het algemeen omvat het de volgende taken:
  • Begroeting: Een goede gastheer/vrouw begroet gasten hartelijk bij aankomst. Dit kan een eenvoudige begroeting zijn of een meer formele ontvangst, afhankelijk van de setting.
  • Begeleiding: Indien nodig begeleiden van de gasten naar hun bestemming, zoals een tafel in een restaurant, een stoel tijdens een evenement, of een kamer in een accommodatie.
  • Informatie verstrekken: Een goede gastheer/vrouw voorziet gasten van relevante informatie, zoals menu's, programma's van evenementen, huisregels, of andere details die van belang kunnen zijn tijdens hun verblijf.
  • Service verlenen: Gastheren zorgen voor de behoeften van hun gasten, zoals het opnemen van bestellingen, serveren van maaltijden of drankjes, en het bieden van hulp bij vragen of problemen.
  • Anticiperen op behoeften: Een uitstekende gastheer is proactief in het identificeren en vervullen van de behoeften van gasten voordat ze erom vragen. Dit kan bijvoorbeeld het aanvullen van drankjes zijn voordat ze leeg zijn, of het bieden van extra kussens in een accommodatie.
  • Probleemoplossing: Als er zich problemen voordoen, zoals klachten of ongemakken, is een goede gastheer snel om ze aan te pakken en op te lossen om de tevredenheid van de gasten te waarborgen.
  • Afscheid nemen: Bij vertrek bedankt een goede gastheer de gasten voor hun bezoek en nodigt ze uit om terug te komen.
Over het algemeen draait het bij gastheerschap om het creëren van een positieve ervaring voor gasten, waarbij gastvrijheid, vriendelijkheid en professionaliteit centraal staan.


  5de druk
ISBN: 978-94-92470-430
Laatst gewijzigd
23 maart 2024