SERVEERKUNDE
'TAFELDEKKEN'
Hoeveel couverts mag maximum langs de rechterzijde van het bord inleggen?
Langs de rechterzijde van het bord mag men maximum vier bestekken indekken.
Wanneer niet alle bestekken kunnen worden voorzien op de tafel, zullen deze tijdens de maaltijd worden bijgelegd.

Wat is een molton en geef de voordelen van het gebruik ?
Een molton is een zacht aanvoelend flanellen doek dat wordt gebruikt als onderlegger en komt dadelijk op het tafelblad te liggen. Het molton wordt met behulp van lintjes aan de tafelpoten vastgeknoopt. Dit tafelkleed biedt vele voordelen waaronder:
- bescherming van het tafelblad
- de stof is vochtopslorpend
- dempt het geluid
- voorkomt verschuiven van het tafelkleed
- geeft een aangenamer gevoel
- geeft meer blankheid aan het tafellaken

Tafelmolton
Op welke plaats staat het broodbordje op een gedekte tafel ?
Het broodbordje komt steeds aan de linkerzijde van het bord te staan, naast de vork. De bovenrand van het broodbordje komt op dezelfde hoogte te staan als de bovenrand van het dekbord. Ook voor deze bordjes letten we op het eventuele monogram of de tekening van het bordje.

HOME
CONTACT


Wat is een napperon en waarvoor word het gebruikt ?
Napperon of het klein tafellaken (ook wel eens dekservet genoemd), wordt in de eerste plaats gebruikt om een nappe die licht bevuild is te bedekken. Dit heeft vooral zijn nut om de vrij hoge kosten van wasserij te drukken. Indien verschillend van kleur van de nappe kan het napperon gebruikt worden om esthetische redenen. Ook op de diensttafels zal men vrij veel gebruik maken van napperons.

Verklaar "mastiek doen".
De mastiek duidt op alle activiteiten met betrekking op het onderhoud en de schoonmaak van materiaal of meubilair dat onder de bevoegdheid valt van het zaalpersoneel. Deze werkzaamheden worden in de voormiddag uitgevoerd en indien noodzakelijk, worden ze 's namiddags herhaald.

Hoe worden glazen getransporteerd tijdens de mise-en-place?
Bij het dekken van de tafels mogen de glazen ook in de hand gedragen worden. De glazen komen met de voet tussen de vingers van de linkerhand, met de kelk naar onder. Het eerste glas tussen duim en wijsvinger, het tweede glas tussen pink en ringvinger, het derde glas tussen wijs- en middelvinger, maar wel zo dat de voet van dit glas onder de voet van het eerste glas zit. Het vierde glas komt dan tussen midden- en ringvinger, met inachtneming van de opmerking over de voet van het glas. Rekening houdend met de resterende vrij ruimte tussen de vingers kunnen er nog een paar glazen bijgeschoven worden.

Geef de strikte volgorde bij het dekken van een basistafel?
 Het dekken van een basistafel kent een strikte volgorde, met name :
1. het plaatsen van de dekborden (of platte borden).
2. het indekken van het basisbestek (mes en vork).
3. het plaatsen van de broodbordjes en de broodmesjes.
4. het plaatsen van de glazen.
5. het leggen van de servetten.
6. het plaatsen van het tafelgarnituur.

Aan welke zijde van het broodbordje ligt het mes en in welke richting snijkant v/ h mes?
Het broodmesje wordt vertikaal op de rechterzijde van het broodbordje gelegd. De snijkant van het mesje is naar de linkerzijde gericht.

Hoeveel couverts mag men maximum indekken voor het dessert?
Het nagerbestekken. Het bestek mag maar ingedekt zijn voor één nagerecht. Zijn er meerdere nagerechten dan worden deze nadien bijgelegd.echtbestek komt horizontaal boven het bord te liggen tot een maximum van drie

Wat is een Montre ?
Montre of toontafel is een tafel of  meubelstuk dat gebruikt wordt om gerechten ten toon te stellen aan de klanten, is meestal de blikvanger van het restaurant. De meest interessante plaatsing van dergelijk meubel is aan de ingang, ervoor zorgend dat de gasten ze moeten zien. Verse groenten en fruit zijn bv. zeer geschikt om een prachtige toontafel te decoreren. Andere suggesties: niet alledaagse gerechten, vis en/of schaaldieren op ijs, desserts, enz.
Zij kan opgemaakt worden naar bepaalde thema's.

Hoeveel couverts mag men maximum langs de linkerzijde van het bord inleggen?
Langs de linkerzijde van het bord mag men maximum drie bestekken indekken.Wanneer niet alle bestekken kunnen worden voorzien op de tafel, zullen deze tijdens de maaltijd worden bijgelegd.

Thema Frankrijk
Wat is een guéridon?
De letterlijke betekenis van het woord 'guéridon' is bijzettafel. Bij 'service au guéridon' of russische dienst wordt in het restaurant soms gebruik gemaakt van tafeltjes op wielen (uitserveerwagens) waarop verschillende gerechten zijn tentoongesteld, waar uit de gasten hun keuze kunnen maken.Voorbeelden van  rolwagens zijn;
- de kaaswagen met verschillende kazen
- de desserttrolley met een keuze aan gebak, desserts en fruit
- de flambeerwagen, een kleine tafel op wieltjes met branders
- de wijn- en digestiefwagen met decanteerruimte en speciale accessoires


Waar gaat men staan om de nappe in de juiste richting te leggen?
Alle tafellakens  moeten in dezelfde richting liggen, namelijk met de opgaande plooi naar de ingang. Dit geeft een ordelijk beeld bij het betreden van het restaurant. Men plaatst zich daarom achter de tafel met het aangezicht zoveel mogelijk naar de ingang. Dit geldt echter enkel voor de rechthoekige en vierkante tafels. Voor de ronde tafels gaan we staan met het aangezicht zoveel mogelijk naar het midden van de zaal.

Wat omvat ,in grote lijnen, de mise en place in de zaal?
De mise en place vormt het omvangrijkste onderdeel van de voorbereiding op de dienst. Men moet steeds op alles voorbereid zijn, om zo weinig mogelijk voor verrassingen komen te staan tijdens de dienst. De bedoeling is om in zo kort mogelijke tijd veel te presteren en dit alles met de nodige vakbekwaamheid en beroepskennis.
De mise en place in de zaal groepeert de volgende werkzaamheden:
Meubilair; dekken van tafels, klaar zetten van diensttafels en dienstcommodes, montre...
Materiaal; opvullen van de warmkast met de nodige borden, klaar zetten doublures, diverse soorten wijnkoelers en wijnmandjes, schone asbakken ...
Dranken; aanvullen koelkast, aperitieven en wijnen, ijsblokjes ...
Eetwaren; brood en boter, garnituren voor de bar, kaasplank, mignardises en aperitiefhapjes...

Geef twee mogelijkheden om de stoelen te plaaatsen?
De twee mogelijkheden zijn alleen afhankelijk van de lengte van de nappe.
1. Wanneer de nappe langer afhangt dan het zitvlak van de stoel, dan plaatst men de stoel tot juist tegen de nappe.
2. Wanneer de nappe korter afhangt dan het zitvlak van de stoel, dan plaatst men de rugleuning van de stoel tot juist 30 cm van de tafelrand.
Men zorgt voor een juiste afstand tussen de stoelen en voorziet dat de gast geen hinder kan ondervinden van de tafelpoten.

Hoe wordt bestek ingedekt op een ronde tafel?
Bestek moet altijd evenwijdig liggen met het bord. Op rechthoekige en vierkante tafels zal het bestek dus loodrecht liggen op de rand van de tafel. Bij ronde tafels is dit echter niet zo, daarom hebben de meeste bestekken ook een afgeronde vorm bij het heft of de steel, bij ovale tafels is het een combinatie van de twee. Ook het broodmesje op het broodbordje ligt evenwijdig met het overige bestek. Alle materiaal moet dus evenredig en gelijnd op de tafel gelegd worden. De afstanden, zowel horizontaal als verticaal moeten zoveel mogelijk overeenstemmen.

Wat is een dienstcommode ?
De dienstcommode is een meubel dat alle materiaal en linnen bevat dat nodig is voor de dienst in het restaurant. Voor de indeling van het meubel bestaan geen vaste regel.
De dienstcommode biedt het voordeel steeds alles bij de hand te hebben. Het meubel is dan ook zoveel mogelijk centraal geplaatst. In grotere restaurants worden meerdere dienstcommodes voorzien overeenkomstig één per rang of één per twee rangen.

Dienstcommode