"Een fout bij de bediening zal in de meeste gevallen door de vingers gezien worden, maar een fout in de omgangsvormen (etiquette) zal noch verontschuldigd, noch vergeten worden"

Tafel dekken
Verklaar zaal-etiquette.
De zaaletiquette is het geheel van beleefdheidsregels en omgangsvormen die het bedienend personeel in staat moeten stellen met om het even wie op de juiste manier om te gaan. De zaaletiquette heeft o.a. betrekking op ; houding, kleding, hoffelijkheid en behulpzaamheid, het begroeten en converseren, omgaan met mensen uit andere landen, culturen en religies. Bij gebrek zal dit onherroepelijk schade toebrengen aan de zaak en nadelige gevolgen hebben voor de eigen reputatie en loopbaan.

BEDIENING
TAFELDEKKEN
DRANKEN
WIJNEN
ETIQUETTE
VAKTERMEN
BANKETTEN
MENULEER
COCKTAILS
BRIEFING
FEEDBACK
TEST UW KENNIS
ZAALTECHNIEKEN
*VERSNIJDINGEN
*FILEREN
*BEREIDINGEN
*FLAMBEREN

Wat zijn de voornaamste zaal-etiquette?
- bedien elke gast even correct, maak geen onderscheid tegenover jong en oud, arm of rijk.
- bij het aanwijzen van een tafel of bij het binnenkomen van een gast in het restaurant, gaat het personeelslid steeds voor de gast uit om hem naar zijn plaats te begeleiden. Dit geldt ook voor het bestijgen en afdalen van een trap.
- geeuwen, met de handen door het haar strijken, in oren, neus of tanden peuteren, in het bijzijn van de gast, zijn een flagrant voorbeeld van gebrek aan goede manieren.
- denk nooit dat vreemdelingen onze taal niet verstaan.
- pas de beleefdheidsregels in alle situaties toe, opdringerigheid of een mis-prijzende gelaatsuitdrukking blijven eveneens achterwege.
- laat nooit merken dat een situatie vervelend is, bv.als gasten wat langer blijven zitten, kijk ze dan niet buiten door steeds uitdagend naar het uurwerk te kijken, door luidruchtig met bestekken of stoelen om te springen, erger nog, door vroegtijdig de lichten te doven.
- geef nooit een blijk van boosheid of ongeduld op drukke ogenblikken, de pas mag versneld worden , maar hol nooit.
- misnoegdheid of persoonlijke kritiek over de zaak deelt men in geen geval aan de gast mede.
- leun, steun of hang nergens tegen, blijf op je beide benen staan, sta nooit met de handen in de zakken.
- onderbreek de gast nooit, laat de gast altijd eerst uitpraten,voordat je hem antwoordt.
- verder dient een kelner discreet te zijn. Het kan gebeuren dat een kelner zaken ziet of hoort die niet voor anderen bestemd zijn. Uiteraard, met uitzondering van mogelijk strafbare feiten, geldt hier "horen, zien en zwijgen"

 Home   
 Foto's
  
 Contact
 LinksLaatst gewijzigd
27 juli 2020
Mag je aan de gasten vragen of het "gesmaakt heeft"?
"Heeft het gesmaakt?" is een welbekende vraag die wordt gesteld voor het afruimen van de borden, waarop meestal het bekende standaard antwoord volgt.
Deze vraag mag nooit gesteld worden omdat ;
- niemand naar een restaurant gaat om iets voorgeschoteld te krijgen wat niet gesmaakt heeft
- er een verschil is tussen een gerecht niet graag lusten of een gerecht dat niet goed bereid is. Als er in een bereiding bv. champignons worden gebruikt en de gast lust geen champignons dan heeft dit gerecht hem niet gesmaakt, niettegenstaande dat het volgens regels van de kookkunst is klaar gemaakt
- over smaken (en kleuren) valt niet te redetwisten
Met de vraag "Was alles naar wens" of  "Was alles in orde" kunnen we informeren of het bestelde voldeed aan de wensen van de gast (juiste bereiding, temperatuur, kwaliteit enz.).
Beter is om tijdens de maaltijd aan de gasten te vragen  of "alles naar wens is". Hiermee nodigt u de gasten uit om al eventuele kleine irritaties uit te spreken, die nog kunnen verholpen worden.

Mag je de gasten "smakelijk eten" wensen?
Volgens de etiquette kunt u, officieel gezien, de gasten beter geen "eet smakelijk" wensen omdat voor sommige gasten deze wens twijfel uitdrukt over de kwaliteit van het eten en dat de maaltijd ook niet lekker zou kunnen zijn. Het spreekt immers voor zich dat het eten dat in het restaurant geserveerd wordt smakelijk is. Daarom is het onhoffelijk om smakelijk eten te wensen.

Wat zijn de voornaamste aandachtspunten bij de onvangst van gasten.
Tijdens het onthaal en de ontvangst krijgt de gast reeds een eerste indruk van het bedrijf. Het spreekt voor zich dat de eerste indruk die een gast krijgt essentieel is en in belangrijke mate bepalend is voor het imago. Volgende punten verdienen onze aandacht ;
- bij aankomst de gast zodanig benaderen dat hij zich onmiddellijk thuis voelt. Dat kan bv. wanneer hij heeft gereserveerd door hem te laten voelen dat hij wordt verwacht
- regel matig terug kerende gasten aanspreken met hun  naam
- bij het aannemen van de mantels de etiquette naleven
- bij het begeleiden naar en aanwijzen van de gast zijn tafel, behoor jij je te verontschuldigen met bijvoorbeeld de term "staat u me toe" of "mag ik u even voorgaan"
- de gasten behulpzaam zijn bij het plaatsnemen aan tafel
Vervolgens wordt het aperitief opgenomen, de menukaart overhandigd en geïnformeerd naar verdere wensen.

naar boven